Erf Eskopje

Aan de dorpsrand van het Gelderse Varsseveld zijn 20 levensloopbestendige woningen gerealiseerd voor senioren en hun families rondom een gezamenlijk erf. Een nabuurschap voor sociaal en duurzaam wonen.

Om deze bijzondere woonbuurt te kunnen realiseren moest als eerste het stedenbouwkundig plan worden aangepast. De gemeente was snel overtuigd van de kwaliteit en werkte enthousiast mee. De hoofdopzet van het plan refereert aan de gebouwen rondom de Achterhoekse boerenerven die door een grote variatie aan richtingen juist een eenheid vormen. De toepassing van verschillende kaprichtingen en dakhoogten doorbreekt het traditionele beeld van seriematige woningbouw. Door de verscheidenheid aan kapvormen, raamindelingen en oriëntatie, zijn alle woningen anders. De kopwoningen, met uitzicht op de grote eik van de zogenaamde Essekop, verbinden de woningen aan het erf met de vrije kavels er omheen. De woningen zelf zijn ook ruimtelijk opgezet, met grote vides en verspringende ramen.

Eskopje is gebouwd met gebruik van duurzame materialen. De roodbruine handvormstenen met diepe voeg verwijzen naar de robuuste boerenschuren in de omgeving. De metalen daken steken als flinterdunne bladen over dit stoere metselwerk heen. Samen met de sprekende gekleurde entreenissen en de bloemkozijnen vormen de drie rijtjes woningen een sterke eenheid.

Het regenwater wordt afgevoerd via uitstekende stalen tuiten naar een in het plan opgenomen wadi. De dakoverstekken worden gedragen door de geïntegreerde lantarenpalen die tevens het regenwater afvoeren.

In de inrichting van het erf zorgen grasgroene heuveltjes met grote inheemse bomen voor een mooie balans tussen hard en zacht. Zij hebben ook een positieve invloed op de akoestiek en de uitnodigende sfeer van het erf – de perfecte plek voor bijvoorbeeld een buurtfeest.

Programma
20 levensloopbestendige woningen
Locatie
Varsseveld
Opdrachtgever
Woningcorporatie Wonion
Opgeleverd
2010
Partners
Wiggers Ingenieursbureau, Varsseveld \ KlaassenGroep, Dinxperlo