Woonzorggebouw De Remise

Op een prominente plek in Doetinchem is een woonzorggebouw ontworpen met 16 appartementen en een trainingshuis voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het gebouw maakt onderdeel uit van een grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling van het terrein van de voormalige trammaatschappij. Het complex draagt de naam ‘De Remise’’ als verwijzing naar de oude tramremise en naar de tijdelijke fase waarin de bewoners zich bevinden.

Door de appartementen in twee identieke gebouwdelen – haaks op elkaar – te plaatsen, sluit het ontwerp voor de Remise aan bij de tweedeling in het programma. Tevens ontstaat zo een vanzelfsprekend scharnierpunt tussen de bestaande villa’s aan de ene kant, en de nieuwe stadswoningen aan de andere kant, en hoeft het complex qua schaal niet te concurreren met de grote naastgelegen schouwburg. De gesloten vlakken geven het gebouw richting en maken op een kruispunt van oud en nieuw een krachtig gebaar.

In De Remise is gezocht naar een evenwichtige balans tussen extremen; open en gesloten, koud en warm, hard en zacht, natuur en cultuur, licht en donker… De open verkeersruimte geeft de bewoners het gevoel van een eigen huis; een huis in de stad in plaats van een appartement in een zorggebouw. De woningen geven een weidse blik op de wereld door de gevelbrede puien.

De gesloten omhulling van de twee gebouwen bestaat in zijn geheel uit dakpannen. Het is een doorlopende schil die de woningen beschutting geeft. Er is gekozen voor grootformaat dakpannen om aan te sluiten op de schaal van de villa’s.
Terwijl de gesloten geveldelen en het dak een groot en expressief gebaar maken, zijn de kopgevels bewust meer gelaagd ontworpen als overgangszone tussen binnen en buiten. Deze meer verfijnd gedetailleerde kopgevels bestaan uit verspringende balkons, gevelbrede puien en houten borstweringen. Voor de gevel staan gebouwhoge Azobé houten kolommen die de balkons en leuningen dragen en de gevel van alle kanten een ander aanzicht geven.

In hetzelfde stedenbouwkundig plan ontwierp Rooijakkers Architecten ook vier stadswoningen

Programma
Woonzorggebouw met trainingshuis
Locatie
Koperen Kees, Doetinchem
Opdrachtgever
Sité Woondiensten, Doetinchem
Opgeleverd
2010
Partners
ABT, Velp \ Schoonderbeek en Partners Advies, Ede \ Goldewijk, Doetinchem \ Klein Poelhuis, Doetinchem